Nyheter Revisorforeningen

Svak lovharmonisering koster milliarder

Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende fire og et halvt norsk statsbudsjett.

SAF-T-formatet fastsatt av Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 fastsatt innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

EU vil skattlegge den digitale økonomien

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter.