Nyheter Regnskap Norge

Lønnsstatistikk 2018

Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.

Christines hilsen uke 41

Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.