Nyheter Regnskap Norge

Spørsmål og svar om reglene for beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Lån f.o.m. 7. oktober 2015 fra aksjeselskap til personlig aksjonær og deres nærstående skal som utgangspunkt behandles som skattemessig utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen. Reglene gjelder i utgangspunktet alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til personlig aksjonær og deres nærstående.

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.

Gjør deg klar!

Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.