Velkommen

Stiansen & Co og Stico Consult er et kompetansehus innenfor revisjon, regnskap og skatt. Vi er 22 revisorer og regnskapsførere med høy kompetanse. Vi er mange nok til å opprettholde et sterkt fagmiljø, og vi er små nok til å være nær den enkelte kunde. Våre partnere og medarbeidere er voksne mennesker med lang erfaring og ansiennitet. Det er vårt mål at du som kunde skal oppleve minst mulig utskiftning av kontaktperson hos oss.

Fra vårt kontor i Asker dekker vi Oslo, Akershus og Drammensområdet samt et betydelig antall kunder i Finnmark. Via våre internasjonale samarbeidspartnere i AGN dekker vi det meste av verden om din bedrift skal ekspandere utenfor Norge. Mest relevant er trolig gode samarbeidspartnere i Sverige, Danmark, Tyskland og UK.